TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W EKONOMIKU 2014/2015


W tym roku tematem przewodnim jest: „bioróżnorodność i ochrona gatunkowa”

Poszczególne konkurencje dla klas:

1.    Strój ekologiczny – (CAŁA KLASA) motywem jest las

2.   
Konkurs artystyczny – (1 OSOBA) praca plastyczna (plakat) dotycząca wybranego gorącego punktu różnorodności biologicznej         na świecie (wybór z mapki i oraz z Internetu) – dzień wcześniej.

3.   
Quiz ekologiczny – (2 OSOBY) odpowiada na pytania związane z bioróżnorodnością i ochroną gatunkową.

4.   
Rozpoznawanie symboli – (1 OSOBA) Polskich Parków Narodowych (cała Polska).

5.   
Rozpoznawanie głosów ptaków – (1 OSOBA) odgaduje głos dwóch z dwudziestu ptaków (lista gatunków poniżej).

6.   
Test ekologiczny – (1 OSOBA) test dotyczący bioróżnorodności i ochrony gatunkowej.

7.   
Zbiórka Elektrodpadów – (CAŁA KLASA) przynosimy wszelkie: płyty CD, DVD, pudełka po płytach, telefony, ładowarki, baterie,         kable, pendrive, itp. Klasa, która najwięcej uzbiera, otrzyma najwięcej punktów. Jest to również odrębny konkurs na najbardziej             kreatyną klasę. Nagroda certyfikat o niepytaniu!!!

Elektroodpady można przynosić wcześniej do p. Łukasza Lesiów, ostateczny termin to poniedziałek 27. kwietnia 2015 


DZIEŃ I28. kwietnia 2015 (wtorek)

    Tydzień Ekologiczny rozpoczynamy od wystawy w bibliotece pt. "bioróżnorodność i ochrona gatunkowa"

    W poniedziałek na 3-4 lekcji w czytelni odbędzie się KONKURS PLASTYCZNY.  
    Proszę zabrać przybory do rysowania-malowania

DZIEŃ II29. kwietnia 2015 (środa)

1.    Przedstawienie krótkiej prezentacji nt. „bioróżnorodności i ochrony gatunkowej”

2.    Konkurencje klas – zostanie wyłoniona klasa, która wykaże się najlepszą inicjatywą w przygotowaniu do udziału w zabawie.

DZIEŃ III30. kwietnia 2014 (środa)

    1. Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu ekologicznego.

    2. Podsumowanie tygodnia Ekologicznego.


Przydatne informacje dotyczące ochronie gatunkowej:

http://www.ekologia.pogodzinach.net/ratunek.html
http://www.ekologia.pl/
http://pl.wikipedia.org/
Ssaki zagrożone
EndemitGatunki ptaków - odgłosy:


1. WRÓBEL posłuchaj
2. BOCIAN BIAŁY posłuchaj
3. SŁOWIK RDZAWY posłuchaj
4. WILGA posłuchaj
5. GOŁĄB GRZYWACZ posłuchaj
6. PIERWIOSNEK posłuchaj
7. DROZD ŚPIEWAK posłuchaj
8. KOS posłuchaj
9. SKOWRONEK posłuchaj
10. ŻURAW posłuchaj
11. SIKORA BOGATKA posłuchaj
12. ZIĘBA posłuchaj
13. SZPAK posłuchaj
14. SROKA posłuchaj
15. GAWRON posłuchaj
16. KRZYŻÓWKA posłuchaj
17. GĘŚ GĘGAWA posłuchaj
18. DERKACZ posłuchaj
19. BAŻANT posłuchaj
20. DZIĘCIOŁ DUŻY posłuchaj

Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY