Skład Samorządu Uczniowskiego 2018-2020 


PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

Gracjan SzymańskiZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY
Agnieszka NowakSKARBNIK
Patrycja LichotaSEKRETARZ
Katarzyna Brodziak
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Artur Fila